Transport av byggematerialer

Lasterommene med åpning av hele siden gjør det også mulig å transportere større kollier og lange varer, samt samling av last fra flere forskjellige lastesteder. Man kan også losse varene fra siden, og da trenger man ikke lasterampe på lossestedet. Vi samler regelmessig retningsbestemt last i Oulu-området til Nord-Norge, Nord-Sverige og Lappland i Finland.