Moderne og allsidige kjøretøy sikrer en funksjonell transport

Bilparken vår består av semitrailerkombinasjoner med åpning i siden, modulkombinasjoner samt lastebiler som er planlagt for dyretransport. Renheten i bilene er viktig for oss, og planmessig service sikrer bilenes driftsikkerhet. Vi fornyer også bilparken regelmessig, og vi legger vekt på drivstofføkonomi, miljøvennlighet og førerkomfort i valget av biler. Nesten alle bilene våre tilhører den nyeste utslippsklassen EUR06.

Størsteparten av tilhengerne våre er FRC-klassifiserte og kan brukes til transport av både kjøle- og fryseprodukter. En del at trailerne våre er 2 temperaturers tilhengere som kan brukes til å transportere for eksempel både fryse- og kjøleprodukter samtidig. Tilhengerne har også temperatursensorer som sikrer en uavbrutt temperaturoppfølging under hele transporten. Lasterom med åpning av hele siden gjør det også mulig å transportere lengre og større gjenstander, som for eksempel byggematerialer.

Kjøretøyene våre har også kjøretøycomputere, hvor man blant annet kan følge med på kjøretøyets lokasjon i sanntid, førerens arbeidstider samt økonomiske kjøremåter. Ved hjelp av opplysningene vi mottar fra kjøretøyenes terminaler samler vi også inn opplysninger om transportenes miljøpåvirkning.