Moderne og allsidige kjøretøy sikrer en funksjonell transport

Bilparken vår består av semitrailerkombinasjoner og modulkombinasjoner med åpning i siden. Renheten i bilene er viktig for oss, og planmessig service sikrer bilenes driftsikkerhet. Vi fornyer også bilparken regelmessig, og vi legger vekt på drivstofføkonomi, miljøvennlighet og førerkomfort i valget av biler. Alle bilene våre tilhører den nyeste utslippsklassen EUR06.


Størsteparten av tilhengerne våre er FRC-klassifiserte og kan brukes til transport av både kjøle- og fryseprodukter. En del at trailerne våre er 2 temperaturers tilhengere som kan brukes til å transportere for eksempel både fryse- og kjøleprodukter samtidig. Tilhengerne har også temperatursensorer som sikrer en uavbrutt temperaturoppfølging under hele transporten. Lasterom med åpning av hele siden gjør det også mulig å transportere lengre og større gjenstander, som for eksempel byggematerialer.


Kjøretøyene våre har også kjøretøycomputere, hvor man blant annet kan følge med på kjøretøyets lokasjon i sanntid, førerens arbeidstider samt økonomiske kjøremåter. Ved hjelp av opplysningene vi mottar fra kjøretøyenes terminaler samler vi også inn opplysninger om transportenes miljøpåvirkning.A