Transport av byggmaterial

Våra lastutrymmen som öppnas från sidan möjliggör transport av också större kollin och långt gods samt upphämtning av gods från flera olika lastningsplatser. Godset kan även lastas av från sidan, varvid ingen lastbrygga behövs på urlastningsplatsen. Vi hämtar regelbundet upp konsoliderade laster kring Uleåborg till Nordnorge, norra Sverige och Lappland.