Førsteklasses transporttjenester i over 20 år

Bedriftens historie startet i 1999 ved at Arvo Pouttu tilbød oss den første dyretransportbilen og kjøringen av denne. Selvstendig næringsvirksomhet og transportbransjen var noe som interesserte oss og vi startet bedriften, og den første dyretransportbilen dro ut med Janne Paavola ved rattet den 01.07.1999.

Vi begynte å utvikle virksomheten og ansatte raskt flere personer til behovene i den voksende bedriften. Eierne hadde lang erfaring med internasjonal transport, og derfor ble virksomheten også utvidet til utenlandstrafikk allerede i 2000. Da skaffet vi oss den første semitrailerkombinasjonen som var planlagt for termotransport. Ettersom bilparken vokste og virksomheten utvidet seg ble det bygd egne lokaler til bedriften i Kaustinen i 2006.

På grunn av eiernes erfaring og interesse har trafikken helt fra begynnelsen av spesielt vært rettet mot Nord-Finland og Nord-Norge. Naturen og værforholdene i nord krever mye av både kjøretøyene og sjåførene, men de gir også variasjon og glede i arbeidet. Når tidsplanene tillater det kan sjåførene også erobre fjelltoppene i det nordlige landskapet.

Helt fra oppstarten av bedriften har virksomheten vært basert på fortrolige og langvarige kundeforhold og profesjonelle arbeidere, og mange av dem har vært med oss i mange år allerede. Bilparken og virksomheten har vokst betydelig i løpet av årene, og i dag har vi et betydelig fotfeste i transporten i nord. Vi opererer nå med over 40 dyktige medarbeidere, og tilbyr kundene pålitelige og ansvarsfulle logistikktjenester.

På samme måte som i 1999 vil vi også i fremtiden utvikle virksomheten kontinuerlig på en lønnsom måte og sørge for en god solvens. I 2019 fikk vi kvalitetssertifikat for bedriftens operativsystem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Våre forpliktelser til bærekraftig utvikling forteller også om bedriftens verdier: ansvar, lokalitet og miljø. Vi ønsker å tilby våre transporttjenester ved å følge reguleringene for bransjen, sysselsette sjåfører og næringsdrivende i nærområdet samt ved å ta hensyn til miljøet.