Högklassiga transporter i mer än 20 år

Företagets historia fick sin början 1999, då Arvo Pouttu erbjöd oss vår första djurtransportbil med köruppdrag. Egenföretagande och transportbranschen intresserade och således grundades företaget. Den första djurtransportbilen, med Janne Paavola vid ratten, sattes i trafik 1.7.1999.

Verksamheten utvecklades och inom kort anställde vi fler arbetstagare för att möta företagets växande behov. Eftersom ägarna även hade gedigen erfarenhet av internationella transporter, utökades affärsverksamheten till att omfatta utlandskörningar redan år 2000. Då införskaffade vi den första påhängsvagnskombinationen för termotransporter. I led med att antalet fordon blev fler och verksamheten utvidgades, byggde vi 2006 en egen terminal i Kaustby.

Tack vare företagsägarnas erfarenhet och intresse har trafiken från början varit riktad särskilt till Norra Finland och Nordnorge. Miljön och väderförhållandena i norr kräver mycket av såväl materielen som förarna, men medför även omväxling och mening i arbetet. När tidtabellerna tillåter det, kan det hända att våra förare även bestiger nordliga fjäll och berg.

Ända från starten har företagets verksamhet baserats på tillförlitliga, långsiktiga kundrelationer samt yrkeskunniga arbetstagare, varav många har varit med oss i redan mer än tio år. Antalet fordon och affärsverksamheten har med tiden ökat märkbart och idag har vi en betydande marknadsandel av transporterna norröver. Vi har fler än 40 gediget kunniga anställda och tillsammans kan vi erbjuda kunderna tillförlitliga och ansvarsfulla logistiktjänster.

Precis som 1999 vill vi också i framtiden utveckla verksamheten kontinuerligt på ett lönsamt sätt och med omsorg om kreditvärdigheten. Kvalitetscertifikat (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) utfärdades 2019 till företagets verksamhetssystem. Vårt engagemang för hållbar utveckling blir tydligt också i företagets värden: ansvarighet, lokal närvaro och miljö. Vi vill producera våra transporttjänster enligt branschbestämmelser, genom att sysselsätta förare och företagare i närområdet samt genom att ta hänsyn till miljön.