Pajalanmäen
Kuljetus Oy

Expertis från Finland

Nordlig kompetens

Pajalanmäen Kuljetus Oy är ett finländskt företag specialiserat på värmereglerade transporter. Vi erbjuder högklassiga kundorienterade transporter med moderna och mångsidiga materiel. Nyckeln till vår verksamhet ligger i våra kunniga, finländska förare, som känner till nordiska förhållanden.

Vi är en tillförlitlig och ansvarsfull aktör. Vårt företag har beviljats certifikatet Finlands Starkaste och vi ingår i tjänsten Pålitligt Partner. Vi tillämpar ett system för kvalitet, miljö samt arbetshälsa och arbetarskydd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018).

Modernt och mångsidigt materiel garanterar fungerande transporter

Vårt transportmateriel består av lastbilar med påhängsvagnar som öppnas från sidan, modulkombinationer samt lastbilar utformade för djurtransporter. Vi förnyar också vårt materiel regelbundet och valet av fordon fäster vi uppmärksamhet vid bränsleekonomi, miljövänlighet och förarkomfort

LogoPyorea