Transportbeställningar och förfrågningar
info@pajalanmaenkuljetus.fi
tfn +358 400 711 249

Fakturering
laskutus@pajalanmaenkuljetus.fi
tfn +358 40 675 2825

Pauanteentie 55
69600 Kaustby

FO-nummer: 1539874-4
info@pajalanmaenkuljetus.fi

Olli Paavola

Trafikledning och anbudsförfrågningar

Hanne Paavola

Kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor samt utveckling

Kontaktformulär