Modernt och mångsidigt materiel garanterar fungerande transporter

Vårt transportmateriel består av lastbilar med påhängsvagnar som öppnas från sidan, modulkombinationer samt lastbilar utformade för djurtransporter. Det är viktigt för att materielen är städade och funktionssäkerheten garanteras genom planerat underhåll. Vi förnyar också vårt materiel regelbundet och valet av fordon fäster vi uppmärksamhet vid bränsleekonomi, miljövänlighet och förarkomfort. Nästan alla våra fordon hör till den senaste EURO6-utsläppsklassen.

Merparten av våra påhängsvagnar är FRC-klassade, vilket innebär att både kyl- och frysgods kan transporteras med dem. En del av våra trailers är påhängsvagnar med dubbla avdelningar för olika temperaturer, vilket innebär att man samtidigt kan transportera till exempel både frysgods och kylgods. Påhängsvagnarna har även temperaturgivare, med vilka vi säkerställer obruten temperaturkontroll under hela transporten. Lastutrymmena som kan öppnas längsmed hela sidan gör det även möjligt att transportera både små och stora gods, såsom byggmaterial.

Våra fordon är utrustade med fordonsdatorer, med vilka vi kan följa upp bland annat fordonets position i realtid och förarens arbetstider samt ekonomiska körsätt. Med hjälp av fordonsterminalerna samlar vi även in data om transporternas miljöpåverkan.